Prawo szkolne

Statut LO Czersk 13.09.2023 tekst jednolity

TERMINARZ DZIAŁAŃ 2023/2024

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny LO 2023-2027

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedury oraz zasady nauczania hybrydowego i zdalnego

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Rezygnacja pełnoletniego ucznia z religii

Oświadczenie rodzica – rezygnacja z lekcji religii

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda na publikację wizerunku

Regulamin monitoringu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

BIOLOGIA
 
CHEMIA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja dla bezpieczeństwa

FILOZOFIA
 
FIZYKA
 
 
 
WOS
 
 
JĘZYK ANGIELSKI
Język angielski

JĘZYK NIEMIECKI
 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Krok w przedsiębiorczość (2)
 
RELIGIA
religia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
wychowanie fizyczne