Doradca zawodowy

Doradca zawodowy
mgr Małgorzata Szulc

Gabinet nr 8 (parter)

Godziny pracy:

poniedziałek: 12:00– 15:00
wtorek: 8:00 – 15:00
środa: 8:00 – 14:30
czwartek: 12:00 – 14:30
piątek: 8:00 – 13:00

e-mailowy: doradca.loczersk@wp.pl

W czasie nauki zdalnej,
zapraszam do konsultacji online za pośrednictwem MS Teams
po wcześniejszym ustaleniu spotkania poprzez e-dziennik.


 

Szkolny Ośrodek Kariery „Młodziak” funkcjonuje od 2003 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku.

SzOK „Młodziak” realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie powiatu chojnickiego, częściowo powiatu tucholskiego, starogardzkiego i kościerskiego.
Doradca zawodowy świadczy usługi dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Główne zadania doradcy zawodowego
Zadania doradcy zawodowego realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.
W rozporządzeniu MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zostały określone zadania doradcy zawodowego:

1)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działania w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego pomagają młodym ludziom w:

  •  poznaniu siebie (swojej osobowości, zdolności, temperamentu, mocnych i słabych stron);
  • rozwijaniu zainteresowań;
  • zdobyciu umiejętności gospodarowania swoimi zasobami;
  • kształtowaniu pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji;
  • poznaniu zawodów;
  • zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej;
  • zaplanowaniu drogi zawodowej;
  • redagowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Informator dla Maturzystów 2022 interaktywny