Matura

Listy – sale cz. 1 MATURA 2021

Listy- sale cz. 2

SALA NR 1 – sala gimnastyczna

SALA NR 2 – gabinet j.polskiego na parterze (002)

SALA NR 3 – gabinet j.polskiego na parterze (003)

SALA NR 4 – gabinet matematyczny (014)

SALA NR 5 – gabinet j. niemieckiego na 1. piętrze (112)

SALA NR 6 – hol

SALA NR 7 – gabinet matematyczny na 1. piętrze (115)

SALA NR 8 – gabinet informatyczny


Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku

  1. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  2. Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
  3. Deklaracja maturalna
1.  Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.
2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.
3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
4. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.
5. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.