Miesięczne Archiwum: maj 2020

Zasady odbywania konsultacji w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. będzie możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Obowiązywać będą następujące zasady. 1.Uczniowie zgłaszają...

0

Informacja dla maturzystów

W zakładce MATURA opublikowane zostały wytyczne odnośnie przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz uaktualniony harmonogram maturalny. Prosimy, aby zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, zgłosili ten fakt dyrektorowi szkoły nie później...