Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice !

Warianty NNW_szkola_Liceum_Ogolnoksztalcace_im._Wincentego_Pola

Wzorem ostatnich lat kontynuujemy model zawierania polis NNW Ucznia samodzielnie przez Rodzica.

Szkoła nie organizuje ubezpieczenia zbiorowego ale to nie znaczy , że są to kwestie obojętne naszej społeczności.

Do Państwa wiadomości dajemy sprawdzone rozwiązania.

Polisę kupuje się on-line przy użyciu identyfikatora  szkoły / Kodu : 05122 dającym 10% zniżkę.

OWU, tabela uszczerbków i szczegóły oferty pod linkami z możliwością zakupu spośród 6 wariantów.

Polisa działa całą dobę w szkole i poza nią. Każdy z wariantów ma w zakresie wyczynowe uprawianie sportów łącznie z przynależnością do klubów sportowych! W tym roku Ubezpieczyciel każdemu uczniowi ( od II wariantu w wersji szkoła) dodał bezpłatny 30 dniowy dostęp do wersji PREMIUM portalu edukacyjnego

( video lekcje, powtórzenia do sprawdzianów, klasówek, egzaminów i matury) , który to pomoże Państwa dzieciom nadrobić zaległości po nieobecności w szkole z różnych przyczyn : wypadek, choroba, udział w zawodach. Usługę można uruchomić w dowolnym momencie roku bez dodatkowych warunków. 

Link wariantami i możliwością zakupu: 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05122

Jeżeli zawieramy pierwszy raz – start ochrony najszybciej od północy na pełen rok.

Jeżeli wznowienie , wybieramy na ścieżce zakupu  KONTYNUACJA – wówczas okres ochrony zazębi się.

*Płatność  on-line lub w dowolnym punkcie opłat. Przy wznowieniu informowani są Rodzice systemowo  o kończącej się polisie poprzez  sms i @.

** Pomoc w zawarciu, pomoc w likwidacji roszczeń Opiekun NNW Szkolnego, pomoc w zalogowaniu do portalu edukacyjnego :
Barbara Polańska – Matuszek tel. 690 950 555