Rodzice

Harmonogram spotkań

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Informacja o ubezpieczeniu NWW uczniów

Klauzula informacyjna RODO

Słowniczek pojęć w opiniach i orzeczeniach PPP

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów


Dostępne warianty NNW szkolne_szkola_05122

Ważny komunikat do Rodziców o sposobie organizacji ubezpieczenia NNW Szkolne w roku szkolnym 2021-2022


Broszura – Dzieci w wirtualnej sieci 2021

 


Punkt Interwencji Kryzysowej – ulotka


webinarium: Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z udziałem Tomasza Bilickiego


Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej
dla Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

w imieniu pana Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przesyłam w załączeniu wykaz placówek realizujących świadczenia w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w których od 1 kwietnia psychologowie i psychiatrzy świadczą pomoc dzieciom i młodzieży z różnymi problemami psychicznymi. Chodzi szczególnie o takie, które nasiliły się m.in. w związku z trwającą od ponad roku pandemią i ograniczeniem kontaktów społecznych. Główne założenia opieki środowiskowej to wsparcie w domu pacjenta, współpraca z rodziną i hospitalizacja tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Z pomocy mogą korzystać dzieci poniżej 7. r. ż., dzieci i młodzież szkolna oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych do ukończenia 21 lat.

 

Z poważaniem,

Tomasz Michlewicz
Departament Edukacji i Sportu
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. 58 32 68 420, faks 58 32 68 854