Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020
dla klas pierwszych i drugich z zachowaniem warunków bezpieczeństwa

W tym roku nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Musimy dostosować się do sytuacji epidemii. Harmonogram uroczystości będzie wyglądał następująco.

Termin: 26.06.2020 r., od godz. 9.00

Miejsce: sala gimnastyczna, osobne stoliki i krzesła z zachowaniem dystansu społecznego

Forma: podobnie jak na maturze.

Każda klasa osobno odbierze świadectwa i nagrody na sali gimnastycznej o określonej godzinie:

klasa I A : 9.00 – 9.25,

klasa I B : 9.30 – 9.55,

klasa I C : 10.00 – 10.25,

klasa I D : 10.30 – 10.55,

Klasa I E : 11.00 – 11.25,

Klasa II A : 11.30 – 11.55,

Klasa II B : 12.00 – 12.25.

W uroczystości klasowej uczestniczyć będą: wychowawca/ ewentualnie drugi wychowawca, dyrektor szkoły, inni nauczyciele, goście. Jeśli rodzice chcieliby wziąć udział w uroczystości, proszę o zgłoszenie tego do wychowawcy do czwartku – w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

Wszyscy powinni być zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki.

Uczniowie przed godziną rozpoczęcia uroczystości danej klasy ustawiają się z zachowaniem bezpiecznego dystansu – od drzwi wejściowych w kierunku boiska wielofunkcyjnego. Na sygnał wychowawcy ( lub innego nauczyciela ) uczniowie wchodzą kolejno na salę, dezynfekują ręce, siadają na krzesłach przy stolikach, zdejmują maseczki, które ponownie zakładają przy odbiorze świadectwa i nagród. Osoby zaangażowane w rozdawanie i odbiór świadectw i nagród powinny mieć założone rękawiczki. Na początku wychowawca i dyrektor wręczają świadectwa z paskiem i nagrody. Potem dyrektor opuszcza salę, a wychowawca wręcza pozostałe świadectwa, podsumowuje rok szkolny i przedstawia warunki wakacyjnego bezpieczeństwa. Po 25 minutach dana klasa  opuszcza salę gimnastyczną z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Po uroczystości uczniowie powinni rozproszyć się, nie gromadzić się w zwarte grupy. Następnie wchodzą uczniowie kolejnej klasy ustawieni w bezpiecznej odległości przed salą.

Uczniowie i rodzice, którzy uznają powyższe warunki za niewystarczające,  mogą odbierać  świadectwa i nagrody indywidualnie w sekretariacie szkoły od 29. 06. 2020 r.

Proszę o ewentualne pytania i uwagi do przedstawionych zasad w terminie do 25.06.202 r., aby była możliwość skutecznego  powiadomienia o ewentualnej korekcie.

Dyrektor szkoły:
Krzysztof Sękielewski

 

Możesz również polubić…