Autor: mskwirowska

Próbny egzamin maturalny

W przyszłym tygodniu przystępujemy do próbnego egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE. Egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. angielski)  przeprowadzamy stacjonarnie na sali gimnastycznej – oczywiście z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa...

Dla maturzystów

Maturzystko, Maturzysto,   czy masz już pomysł na swoje przyszłe studia? Pewnie w jakimś zarysie – tak! Pod ich kątem wybiera się przecież m.in. maturalne przedmioty. Namawiamy Cię do poszerzenia pola informacyjnego o bardziej...

Komunikat

W związku z ograniczeniem funkcjonowania na obszarze kraju publicznych szkół ponadpodstawowych nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku  od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. realizowana będzie...

Sukces Krystiana Czapiewskiego

Krystian Czapiewski z klasy 2d wziął udział w Chojnickich Zawodach GRAND PRIX Klas Mundurowych zorganizowanych w dniach od 5 do 12 grudnia 2020. Zdobył II miejsce w teście wiedzy o Siłach Zbrojnych RP i...

Ankieta na temat zdalnego nauczania

Chcielibyśmy, aby system nauki zdalnej umożliwiał kształcenie się na najwyższym możliwym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej dla uczniów formie. Aby do tego doprowadzić potrzebujemy Waszego głosu. Musimy wiedzieć co, gdzie i w jaki sposób...

Matura próbna – informacja

Drodzy Maturzyści, w dniach 21.01. – 29.01.2021 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich. Egzamin próbny przeprowadzany jest on-line. Testy publikowane będą na stronie internetowej naszej szkoły. Po upływie czasu przeznaczonego...

Komunikat

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18...

Informacja dla maturzystów

Szanowni Maturzyści, uprzejmie informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.[1]). W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka...