List dyrektora szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowna Wspólnoto Szkolna!
Uczennice, Uczniowie, Rodzice, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele Szkoły!

Dobiega końca  ten dziwny i trudny rok szkolny 2019/2020.

We wrześniu powitaliśmy dwa roczniki klas pierwszych – absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. Kiedy zintegrowaliśmy się w pierwszym okresie, w marcu dopadła nas epidemie koronawirusa.

Nieoczekiwanie doświadczyliśmy zdalnego nauczania – formy edukacji dotąd niepraktykowanej w takim zakresie. Próbowaliśmy wspólnie radzić sobie z utrudnieniami technicznymi i komunikacyjnymi. Wymagało to dużego zaangażowania, samodyscypliny,  pracy i czasu nas wszystkich. To był również egzamin mobilności, sprawności, adaptacji do warunków daleko odbiegających od wytyczonych od  września planów. Nie obejrzeliśmy spektakli w teatrach, nie wzięliśmy udziału w wycieczkach programowych, zawodach, konkursach, olimpiadach. Duża część z nas została pozbawiona szansy na radość z sukcesów, na czerpanie satysfakcji z osiągnięć. Dokonując bilansu dokonań i zaniechań tego roku, każdy może ocenić przede wszystkim siebie, przeanalizować, co straciliśmy, a co osiągnęliśmy. Wyrażam przekonanie, że w większości przypadków bilans ten będzie dodatni, że dobrze poradziliśmy sobie wspólnie w trudnych sytuacjach. Myślę, że możemy pogratulować sobie za to, co udało się nam osiągnąć.

Jako dyrektor szkoły dziękuję:
– Uczennicom i Uczniom  – za pracę, wytrwałość, mierzenie się ze swoimi możliwościami i słabościami,
– Rodzicom – za współpracę i życzliwe wsparcie,
– Koleżankom i Kolegom – za profesjonalizm i mobilność załogi płynącej na naszym statku w tym samym kierunku,
– Pracownikom obsługi i administracji – za codzienne, trudne, często niezauważalne wypełnianie obowiązków,
– Przyjaciołom Szkoły – za niezawodne wsparcie.

Przed nami przyszłość niepewna, wpływ na plany indywidualne i wspólne mamy ograniczony. Przede wszystkim pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa.

Życzę dobrych wakacji i powrotu do szkoły we wrześniu, miejmy nadzieję – w formie stacjonarnej.

Krzysztof Sękielewski – dyrektor szkoły

Możesz również polubić…