Konkurs literacki

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla
uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnich
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

Minister Edukacji i Nauki, Śląski Kurator Oświaty,
Starosta Lubliniecki

REGULAMIN


Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły,
w których się kształcą.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.

Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com   do dn. 4 marca 2022 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.      Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu.
W 2022 r. finał konkursu odbędzie się zdalnie ze względu na bezpieczeństwo uczestników, zgodnie z zaleceniami MEiN dotyczącymi pandemii COVID-19.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną
(na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany
w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 11 marca 2022 roku. Przyznanie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. ks. płk. Jana Szymały 3,  woj. śląskie. Nagrody przesłane zostaną laureatom na adres szkół.

Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com . Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego zdjęć z finału, imienia
i nazwiska uczestnika oraz jego opiekuna reprezentującego szkołę.

Ocenie jury podlegać będą:
– trafność i uniwersalna wymowa tekstu,

– oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)

Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.

Organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu i
Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

» ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH «

Strona internetowa konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Facebook: Konkurs Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków https://www.facebook.com/1677114299239978/posts/3158165364468190/

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *