Wręczono stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

11 października w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Na miejscu na gości czekał poczęstunek. O godzinie 14:00 Galę Stypendialną rozpoczęło wystąpienie Danuty Rek – Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, w którym przywitała wszystkich przybyłych oraz pogratulowała tegorocznym stypendystom.

Jako kolejni wystąpili Bogdan Łapa – starosta kartuski – oraz Teresa Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu. W swoich przemówieniach podkreślili oni znaczenie stypendiów, które są formą wsparcia dla uzdolnionych uczniów.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie stypendiów. Laureatkami z naszego liceum zostały:

  • Wiktoria Narloch i Zofia Łangowska z klasy 1b;
  • Paulina Schroeder z klasy 2a.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, w której wystąpił zespół Canto.
Wszystkim stypendystom gratulujemy!

O stypendiach

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane są uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • Kategoria naukowa – dla uczniów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 5,5 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
  • Kategoria artystyczna – dla uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki, kultury lub sportu.

Możesz również polubić…