Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku świętowało Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Sabina Słomińska, która podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za ich trud i zaangażowanie w pracę na rzecz edukacji. W uroczystości towarzyszyła nam przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Łącka.

Podczas akademii odbyło się również ślubowanie klas pierwszych. Młodzież złożyła przysięgę, że będzie rzetelnie spełniać obowiązki ucznia, dbać o dobre imię szkoły oraz dążyć do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Po ślubowaniu pani dyrektor powierzyła wychowawstwa w klasach pierwszych paniom Sylwii Rudzińskiej,  Urszuli Wojak oraz Violetcie Słomińskiej-Bławat.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Sabina Słomińska przyznała nagrody dyrektora następującym nauczycielom: Alicji Piotrowskiej, Sylwii Rudzińskiej, Ewelinie Bielińskiej, Joannie Fidurskiej, Urszuli Wojak i Zygmuntowi Rafińskiemu. Warto wspomnieć, że w tym roku Nagrodę Starosty otrzymała Violetta Słomińska-Bławat, a Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty Marzena Gruchała.

Nagrodzeni nauczyciele to osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju szkoły i jej uczniów. Gratulujemy!

W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła, że nauczyciel to osoba, która ma ogromny wpływ na życie młodych ludzi. „Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka” – powiedziała pani dyrektor przywołując cytat z Donny Bulger.

Na akademii odbyła się również część artystyczna – młodzież zaprezentowała w humorystyczny sposób typy nauczycieli i typy uczniów.

Na początek uczniowie przedstawili scenki z życia szkoły, w których ukazali różne typy nauczycieli. Wśród nich znalazł się na przykład nauczyciel-anioł, który zagłaskałby wszystkich od samego progu. Młodzież nie pominęła również typów uczniów – od prymusa do lalusia,

Część artystyczna zakończyła się wspólnym śpiewaniem oraz cieszyła się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów. Wszyscy zgodnie przyznali, że była to bardzo zabawna i oryginalna forma uczczenia Dnia Edukacji Narodowej.

Możesz również polubić…