Konkursu fotograficzny „Tu jest pięknie”

Regulamin konkursu fotograficznego  „Tu jest  pięknie”

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Tu jest pięknie” jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Czersku.
  2. Celem konkursu jest:

– odkrywanie i promowanie ciekawych miejsc (przyrodniczych i  architektonicznych) w naszej gminie,

– rozbudzanie aktywności poznawczej uczniów,

– rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych,

–   rozpowszechnianie fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

  1. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  2. Każdy uczestnik powinien nadesłać dwie zatytułowane fotografie ciekawych miejsc przyrodniczych lub architektury regionu. Zdjęcia powinny być dostarczone do organizatora w postaci elektronicznej (JPG) i papierowej. Zdjęcia w postaci papierowej powinno być na odwrocie podpisane  (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon kontaktowy do opiekuna).
  3. Prace należy złożyć do końca października 2023 roku w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.
  4. Kryteria oceny prac fotograficznych:

– walory artystyczne zdjęć,

– pomysłowość,

– zgodność z tematem konkursu.

  1. Organizator nie oddaje złożonych prac.

8.Uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy i nagrody.

  1. Do prac należy dołączyć oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie przez organizatora wybranych prac na późniejszych wystawach pokonkursowych i podanie imienia i nazwiska jej autora (zgoda pisemna na dołączonej kartce).

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Bogumiła Milewska – tel. 535 080 780.

Możesz również polubić…