Uroczyste zakończenie szkoły

28.04.2023 r. abiturienci z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
zakończyli rok szkolny. To pierwszy , po długim czasie, rocznik czteroletniej
szkoły ponadpodstawowej.
W uroczystości wzięli udział: młodzież i nauczyciele LO oraz zaproszeni goście:
pan Przemysław Biesek – Burmistrz Czerska i pani Małgorzata Łącka –
przewodnicząca Rady Rodziców. Dyrektor szkoły pani Sabina Słomińska, po
krótkim przesłaniu na dalszą życiową drogę skierowanym do maturzystów,
w towarzystwie gości, wychowawców klas i innych nauczycieli wręczyła
świadectwa z paskiem i nagrody, a rodzicom – listy gratulacyjne.

Świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę oraz okolicznościowy dyplom otrzymali:

KLASA IV A
1.Górnowicz Martyna (5,76)
2.Gołek Patrycja (5,53)
3.Hulisz Marta (5,41)
4.Widera Agnieszka (5,35)
5.Pstrąg Karol (5,24)
6.Pstrąg Anna (5,24)
7.Linda Katarzyna (5,18)
8.Bławat Marta (5,12)
9.Gornowicz Wiktoria (5,07)
10.Mazura Julia (5,00)
11.Kloskowska Kinga (4,94)
12.Schamnier Cieminski Marcin (4,94)
13.Gornowicz Beata (4,76)

KLASA IV B
1.Pęski Mikołaj (5,24)
2.Czerwinska Joanna (5,12)
3.Krenski Szymon (5,11)
4.Ebertowska Marta (4,94)
5.Gełdon Weronika (4,94)
6.Jaster Małgorzata (4,94)
7.Opielowska Agata (4,94)
8.Łangowska Kornelia (4,88)
9.Rekowska Agata (4,82)
10.Jaremyn Amelia (4,82)
11.Stosik Paulina (4,82)

KLASA IV C
1.Czerwionka Wiktoria (4,88)
2.Brzezińska Agata (4,76)

Nagrodę Burmistrza otrzymali:

1) Mikołaj Pęski
– bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– coroczne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
– uzyskanie tytułu finalisty w 7. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w roku szkolnym 2022/2023,
– uzyskanie tytułu laureata etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z  Kompetencji Społecznych dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 zorganizowanej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
– dzielenie się wiedzą z zakresu filmoznawstwa i historii kina,
– publikowanie recenzji filmowych na stronie internetowej czerskiego Liceum
Ogólnokształcącego oraz innych kanałach internetowych,
– znaczący udział w realizacji filmów promujących Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku;

2) Szymon Krenski
– bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– coroczne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz w Pomorskiej Lidze Zadaniowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
– uzyskanie tytułu finalisty w 7. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w roku szkolnym 2022/2023,
– uzyskanie tytułu laureata etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z  Kompetencji Społecznych dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 zorganizowanej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”,
– dzielenie się wiedzą z zakresu filmoznawstwa i historii kina,
– publikowanie recenzji filmowych na stronie internetowej czerskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz innych kanałach internetowych,
– znaczący udział w realizacji filmów promujących Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku;

3) Kornelia Łangowska
– liczne sukcesy w rozgrywkach piłki ręcznej podczas wojewódzkich finałów i półfinałów „Licealiady” w latach 2020 – 2023,
– coroczne reprezentowanie czerskiego Liceum Ogólnokształcącego w wielu konkursach z zakresu języka niemieckiego i angielskiego,
-fachowość, sumienność i systematyczność prowadzenia fotograficznej dokumentacji wszystkich wydarzeń z życia szkoły,
-współredagowanie profilu Liceum Ogólnokształcącego im Wincentego Pola na portalu społecznościowym Facebook,
-współpraca podczas realizacji filmów promujących szkołę;

4) Wiktoria Gornowicz
– zdobycie tytułu laureata w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie z życzeniami dalszych sukcesów w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu swoich pasji.

Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Liceum Anno domini 2023 otrzymała Martyna Górnowicz – Martyna ukończyła naukę w klasie o profilu biologiczno – chemicznym LO im. W. Pola z godną pozazdroszczenia średnią 5,76.

Tytuł Absolwenta Roku zdobyła Agnieszka Widera za wszechstronność w zakresie: osiągnięć w nauce, wyników i sukcesów sportowych oraz aktywność społeczną.

Odchodzący pożegnali pozostających nostalgicznym słowem, a przedstawiciele młodszych
klas – nieco starszych obdarowali słowem, pieśnią i pamiątkowymi breloczkami.
To jeszcze nie koniec. Przed nami – abiturientami i nauczycielami – MATURA.
POWODZENIA!

Możesz również polubić…