IX Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne on-line dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Śladami polskich filozofów

Arystoteles, Kartezjusz, Kant, Russell… bez większego trudu wymienimy nazwiska wielkich,
zachodnich myślicieli, których filozoficzne znaczenie jest nie do przecenienia. Jako Polacy również
mamy się kim pochwalić! Wielkie umysły znad Wisły czynnie uczestniczyły w rozwoju światowej filozofii, nauki czy kultury. Paweł Włodkowic bardzo przyczynił się do dyplomatycznego zwycięstwa nad krzyżakami na soborze w Konstancji, a ponadto był jednym z pionierów idei tolerancji. Semantyczna definicja prawdy stanowi ogromny wkład w światową filozofię, a jej autorem był Alfred Tarski, przedstawiciel Szkoły LwowskoWarszawskiej, z której dokonań korzystał. Dziś jednym z najsłynniejszych, polskich myślicieli jest emerytowany profesor naszej uczelni, ksiądz Michał Heller, zwycięzca nagrody Templetona, zajmujący się filozofią kosmologii i relacjami jakie zachodzą między nauką, wiarą a filozofią. Ta lista to dopiero początek! Podczas tegorocznej edycji warsztatów filozoficznych zapraszamy Was do wspólnego odkrywania dziedzictwa polskiej filozofii, bogatego, różnorodnego i szalenie ciekawego! Odkryjemy jakie problemy zaprzątały umysły znanych polskich myślicieli.
W drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz dziewiąty
organizuje interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych.
Przede wszystkim jednak będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Warsztaty prowadzone są na platformie internetowej. Warsztatom towarzyszył będzie konkurs. Osoby, które najlepiej wywiążą się proponowanych zadań otrzymają cenne nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają indeksy na studia pierwszego stopnia na kierunku Filozofia na

Wydziale Filozoficznym UPJPII oraz nagrody rzeczowe.
Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo,
w przypadku podjęcia studiów, stypendium na pierws
zym roku w wysokości równej stypendium
Rektora UPJPII w danym roku akademickim
. Jeżeli zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która
otrzymała promesę stypendium w jedne
j z wcześniejszych edycji konkursu, stypendium przechodzi na kolejnego laureata Konkursu z najwyższym wynikiem, który nie otrzymał dotąd promesy stypendium.
Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia o udziale w warsztatach filozoficznych.

Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele
koordynatorzy warsztatów w danej placówce.
Zaś
dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest
nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych (lista tytułów jest ustalana z biblioteką

szkolną).

Warsztaty prowadzone będą metodą elerningu kontakt z wykładowcami możliwy będzie dzięki platformie edukacyjnej Moodle.

Cały projekt składa się z następujących etapów:

1)
do 28 lutego 2022 r. Zapisy uczestników warsztatów. W celu zgłoszenia się do konkursu,
należy przesłać na adres
warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. formularz zgłoszenia (link do
formularza). Dokument może być uzupełniony indywidualnie przez każdego uczestnika lub w

formie zbiorczej listy chętnych z klasy/szkoły.

2)
1 marca 2022 r. uczestnicy warsztatów otrzymają drogą emailową login i hasło do swojego
indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania
z niej.
3)
od 1 do 31 marca 2022 r. Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na
platformie zesta
wu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji,
quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 020 punktów.
4)
do 10 kwietnia 2022 r. Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania
i tworzą listę finalistów.

5)
23 kwietnia 2021 r. Finał warsztatów. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który
będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie

zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i

kreatywność odpowiedzi.
Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, spotkanie będzie
miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie, w

innym wypadku zorganizowane zostanie wydarzenie online.

Wykaz zagadnień tegorocznej edycji konkursu pojawi się już
niedługo na naszej stronie
internetowej:
http://www.warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres:
warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy IX IWFDM

Regulamin Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych i konkursu od r. a. 2021-2022

ulotka konkursowa – śladami polskich filozofów

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *