Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020-2021!

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z  koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i rodziców nasza szkoła rekomenduje zakup sprawdzonego ubezpieczenia szkolnego od wypadków za pomocą dedykowanej Platformy on-line. By zarejestrować ubezpieczenie należy skorzystać z poniższego linka uprawniającego do 10% rabatu. KOD PLACÓWKI 05122

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05122

Rodzic samodzielnie on-line w 3 minuty  za pomocą telefonu lub komputera (niezbędny jest adres e-mail)  dokonuje wyboru  i zakupu odpowiadającego mu wariantu ubezpieczenia spośród 6 dostępnych w składkach od 35 zł do 152 zł i opłaca składkę przelewem lub w dowolnej placówce bankowej lub pocztowej  ( po wybraniu opcji zapłać później). Polisa przychodzi na maila na jednej polisie można umieścić kilkoro dzieci, korzystając z opcji „ dodaj kolejne dziecko”.

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo ( komputer/telefon), całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są w stosunku do roku ubiegłego  o:  świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19  (już 2 dni hospitalizacji uprawnia do świadczenia), OIOM – Covid-19pomoc psychologiczną, koszty odwołania wycieczki szkolnej z powodu  choroby lub wypadku.  Wyczynowe uprawianie sportów w każdym wariancie łącznie z przynależnością do klubów sportowych, diagnostyka boreliozy –  utrzymane w mocy.

Szczegóły w OWU patrz niżej linki.

OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Możesz również polubić…