Olimpiada „Bezpieczeństwo i Obronność” VII edycja

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Szkoła Policji w Słupsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Olimpiadzie „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” VII edycja.

Przedmiotowa Olimpiada jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o zasięgu ogólnopolskim.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich wśród młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie wiedzy o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa oraz roli organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa na jego różnych poziomach, a także promowanie umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym udzielania pierwszej pomocy.

Olimpiada składa się z dwóch etapów:

I etap Olimpiady – ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych zespołów trwa od 16 lutego do 29 marca 2024 roku;

II etap (finał Olimpiady) – dla 20 najlepszych reprezentacji szkół z całej Polski odbędzie się 15 maja 2024 roku w  Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku oraz w sali sportowej Szkoły Policji w Słupsku.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w formie mailowej na adres: olimpiada.bezpieczenstwo@upsl.edu.pl

Prosimy pamiętać, aby poza kartą zgłoszeniową dołączyć również oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
mgr Magdalena Szydłowska
sekretarz
VII edycji  Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność”
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Możesz również polubić…