Wykłady na UG

7 grudnia chętni uczniowie klas pedagogiczno-psychologicznych (i nie tylko), wybrali się na Uniwersytet Gdański, by uczestniczyć w dwóch wykładach dotyczących psychologii. Nasz pobyt w Gdańsku rozpoczęliśmy od chwili wolnego czasu, czyli od McDonald’a i zwiedzania uniwersytetu. O godzinie 11:30 wszyscy razem udaliśmy się do auli. Pierwsze wystąpienie zostało przygotowane dla uczniów przez panią profesor Joannę Różycką-Tran, która poświęciła nam swój wolny czas na przedstawienie zaskakującego i fantastycznego wykładu na temat ,,Psychologii różnic międzykulturowych: Wschód i Zachód’’. Pani profesor przygotowała prezentację, która zaciekawiła i zachwyciła większość uczniów. Wykład skupiał się na poznaniu innych kultur i na tym, jak odmienny może być Wschód od Zachodu pod względem życia codziennego. Prezentacja pokazała nam jak konstruujemy nasze ,,ja’’ zależnie od kultury i różnice pomiędzy ,,ja niezależnym’’, które cechuje ludzi Zachodu, i ,,ja współzależnym’’, typowym dla mieszkańców Wschodu oraz wynikające z tego konsekwencje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji. Wykład miał na celu pomóc uczestnikom zrozumieć odmienność kulturową i jak lepiej komunikować się z osobami z innych kultur – czyli jak zobaczyć drugiego człowieka takim, jaki on jest, bez kulturowych projekcji i uprzedzeń. Drugi wykład ,,Wprowadzenie do psychologii’’, który poprowadziła pani dr Marta Witkowska, był regularnym wykładem dla studentów i studentek I roku psychologii. Wykład składał się z psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki. Ten dzień dla większości uczniów był niesamowity i z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd, który zaplanowany jest na wiosnę.

Serdecznie dziękujemy pani prof. Joannie Różyckiej-Tran oraz pani dr. Marcie Witkowskiej za cierpliwość i wspaniałe wykłady. Mamy nadzieje, że spotkamy się ponownie już jako studenci uniwersytetu…
Antonina Lamczyk, 1b

Możesz również polubić…