O BADANIU „MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM”

Połowa uczniów w Polsce ma skrajnie niską samoocenę, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, a blisko 9 procent z nich deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Fundacja UNAWEZA, w ramach projektu MŁODE GŁOWY, opublikowała raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród dzieci oraz młodzieży w wieku 10-19 lat. Wzięło w nim udział ponad 180 tysięcy uczniów z całej Polski – to pierwsze tego typu badanie na taką skalę. Inicjatorką projektu jest Martyna Wojciechowska, założycielka i prezeska Fundacji UNAWEZA. Równolegle rusza też ogólnopolska kampania edukacyjna „Otwarcie o zdrowiu psychicznym” oraz strona mlodeglowy.pl, na której znajdują się materiały dotyczące zdrowia psychicznego i pierwszej pomocy psychologicznej.

 

Projekt MŁODE GŁOWY obejmuje największe w Polsce, bezpłatne i w pełni anonimowe badanie zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości, sprawczości dzieci i młodzieży oraz kampanię profilaktyczną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli.

W anonimowym badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 tys. uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie było koordynowane przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo od 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r.

Działania Fundacji UNAWEZA mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazać związane z tym wyzwania i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. W ramach raportu opublikowano 40 rekomendacji, dzięki którym będzie można poprawić jakość życia psychicznego dzieci i młodzieży.

Z naszej szkoły udział w badaniu wzięło łącznie 170 uczniów wszystkich klas.

  1. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY: Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej doświadczanym przez młodzież problemem był brak motywacji do działania.
  2. ICH KRYZYS PSYCHICZNY: Oznaki kryzysu psychicznego są bardzo wyraźne. U ponad 40% uczniów zaobserwowano podejrzenie depresji – najczęściej podejrzenie to dotyka uczniów, które zadeklarowały płeć „inna”. Czterech na dziesięciu uczniów myślało o samobójstwie, 3 na 10 uczniów o nim mówiło, a ponad 10% uczniów podjęło próbę samobójczą.
  3. KORZYSTANIE ZE WSPARCIA: W naszej szkole prawie 95% badanych przyznaje, że w naszej szkole jest psycholog szkolny i ok 20%  uczniów w chwilach trudnych dla siebie korzysta/korzystała z jego pomocy.

Na podstawie opracowanych wyników powstaje kompleksowa oferta edukacyjna z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli, w tym:

  • Ogólnodostępny program profilaktyczny

z praktycznymi materiałami dla uczniów, nauczycieli i rodziców, który będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym;

  • „Złoty standard” pomocy psychologicznej

dla wszystkich szkół w kraju — czyli konkretne rozwiązania służące ochronie zdrowia psychicznego uczniów;

  • Opracowane przez ekspertów rekomendacje

, pakiety wsparcia dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

Możesz również polubić…