Masz pomysł na zmiany? Aplikuj w ramach UBO!

Uczniowski Budżet Obywatelski to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów szkół ponadpodstawowych w inicjatywy szkolne. Społeczność szkolna na zwycięski projekt będzie mogła pozyskać 10 tys. zł.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę projektów. Inicjatywa z największą liczbą głosów uzyska środki na realizację. Środki można przeznaczyć miedzy innymi na zakup wyposażenia, sprzętu czy pomocy dydaktycznych.

Koordynacją oraz czynnościami związanymi z wyborami projektów na poziomie szkoły zajmuje się Zespół ds. UBO w składzie: Sabina Słomińska (dyrektor), Urszula Wojak (przedstawiciel rady pedagogicznej), Zuzanna Stosik (przedstawiciel samorządu uczniowskiego), Małgorzata Łącka (przedstawiciel rady rodziców).

Więcej informacji w regulaminie UBO.

Ważne terminy:

od 5 maja do 12 maja 2023 r. – składanie kart projektów

od 13 maja do 16 maja 2023 r. – ocena projektów przez Zespół ds. UBO

17 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników

Regulamin

Możesz również polubić…