PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach od 28 do 30 września przeprowadzony zostanie w IV klasach liceum ogólnokształcącego test diagnostyczny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym według następującego harmonogramu:
 28 września o godz. 9:00 – język polski
 29 września o godz. 9:00 – matematyka
 30 września o godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego
jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych.

Uprzejmie informuję również, że od 12 do 22 grudnia 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023
z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach (podstawowym, rozszerzonym,
dwujęzycznym). Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany
w listopadzie.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl), okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Matura”. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron pobrać:
 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
 przykładowe arkusze egzaminacyjne
 zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego
wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
 przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
 zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015
z biologii, chemii i języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania
do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *