16 października – Dzień Przywracania Czynności Serca

W piątek w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku przygotowany został przez uczniów pokaz podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Nagłe zatrzymanie krążenia, w skrócie NZK, jest nieoczekiwanym wstrzymaniem mechanicznej pracy serca, w wyniku którego ustaje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. W efekcie dochodzi do ostrego niedotlenienia narządów i tkanek. Do ustania krążenia dochodzi w ciągu kilku sekund, następuje utrata przytomności, zatrzymanie oddychania i rozpoczyna się obumieranie komórek mózgu, który jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety resuscytacja podejmowana jest jedynie w 1 na 5 przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia stanowi główną przyczynę zgonów na całym świecie. Każdego roku występuje u ok. 400 tys. Europejczyków, z czego w ok. 350 tys. przypadków zdarza się to poza szpitalem: na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń fizycznych lub w domu.( 16 października – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca – Szpital) Reakcja w sytuacji nagłego zdarzenia jest naszym obowiązkiem, jednak powinna być również zwykłym odruchem. Wciąż jednak wiele ludzi boi się udzielać pierwszej pomocy lub nie zna zasad jej udzielania. Znajomość RKO ratuje życie, dlatego pamiętając o swoim bezpieczeństwie, powinniśmy być przygotowani i nosić przy sobie maskę, w miarę możliwości okulary ochronne lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki. Ważną informacją jest to, że jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać oddechów ratowniczych ze względu na brak maseczki czy innych względów bezpieczeństwa to należy niezwłocznie przejść do wykonywania uciśnięć klatki piersiowej oraz jak tylko to możliwe użyć defibrylatora (AED). Nie bój się! Reaguj! Pomagaj!

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *