Zarządzenie Dyrektora LO w Czersku

Zarządzenie nr 19/2021

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku

z dnia 10 kwietnia 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku z powodu ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia  29 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz.  824)  zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 752) zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania na obszarze kraju publicznych szkół ponadpodstawowych nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku  od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021 r. realizowana będzie w sposób hybrydowy.


§ 2.

Nauczanie hybrydowe odbywać się będzie w mniejszych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część uczniów będzie realizowała nauczanie stacjonarnie, część za pomocą aplikacji www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams).

§3.

W okresie od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. stacjonarnie uczą się:

1a – profil matematyczno -fizyczny (profil humanistyczny zdalnie)

1b – osoby po numerem 1-15 w dzienniku (osoby pod numerem 16-30 zdalnie)

2a – profil biologiczno -chemiczny (profil matematyczno -geograficzny zdalnie)

2b – osoby po numerem 1-16 w dzienniku (osoby pod numerem 17-32 zdalnie)

2c – osoby po numerem 1-16 w dzienniku (osoby pod numerem 17-32 zdalnie)

2d – profil humanistyczny (profil matematyczno -geograficzny zdalnie)

2e – profil pedagogiczno – psychologiczny (profil biologiczno -chemiczny zdalnie)

W okresie od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. następuje zamiana grup.

§ 4.

Uczeń pozostający w domu uczestniczy on-line w trybie rzeczywistym w zajęciach z przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, główny j. obcy) i przedmiotów realizowanych w danej klasie na poziomie rozszerzonym prowadzonych w szkole zgodnie z planem lekcji. Dopuszcza się realizowanie pozostałych zajęć w formie kart pracy i materiałów do samodzielnej pracy przekazywanych uczniom pozostającym w domach.

§ 5.

Nauczyciel przekazuje uczniom informacje o materiale realizowanym na lekcji w szkole przez platformę Office 365 lub e-dziennik (zakładka zadania domowe) i przesyła ewentualne materiały i zadania do wykonania uczniom pozostającym w domu najpóźniej tuż przed rozpoczęciem zajęć.

§ 6.

Nauczyciel odnotowuje w postaci uwag w e-dzienniku brak aktywności uczniów, unikanie udziału w lekcji, nie odsyłanie kart pracy w wyznaczonych terminach.

§ 7.

Frekwencja w nauczaniu hybrydowym weryfikowana jest za pomocą list obecności, udziału w zajęciach on-line na Office 365, terminowego odsyłania zleconych przez nauczycieli zadań.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 roku.

Możesz również polubić…