Maraton matematyczny na poziomie podstawowym

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe StuDMat, działające na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, zaprasza uczennice oraz uczniów na Maraton matematyczny, czyli spotkanie, na którym zostanie podsumowany obowiązujący materiał na maturze podstawowej z matematyki.

 

Kiedy: 4 maja 2021 (wtorek), godzina: 17:00
Spotkanie poprowadzi Joanna Lichodziejewska.
Czas trwania spotkania: 1,5h.

Zajęcia prowadzone będą przy pomocy aplikacji MS Teams – wystarczy kliknąć w link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a186b0863bc0e40d098143a2b551d8fc4%40thread.tacv2/1619944075357?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a6797858-7bf6-458c-bb50-965199669285%22%7d

Wydarzenie w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/238682381376108

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z Państwa Szkoły!

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni mailowo studmat@wmi.amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku,
Natalia Lechna
Wiceprezeska Koła Naukowego StuDMat

Możesz również polubić…