VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO ZKP-TREFL ZAPROSZENIE

Tczëwôrtny Wastnë i Wastowie

Szkólny kaszëbsczégò jãzëka

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze, w ramach wspólnej inicjatywy AKTYWNE KASZUBY zapraszają dzieci uczące się języka kaszubskiego do udziału w szóstej edycji konkursu plastycznego!

W tym roku pod tytułem: Jo!/Tak!  Jô jem Kaszëba. Chcemë sã spisac dlô Kaszëb – zadaniem konkursowym jest plakat promujący spis.

Tematyka tegorocznej edycji konkursu, w związku z trwającym aktualnie Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, poświęcona jest tematyce tożsamościowej. To na pewno dobry czas, aby zastanowić się razem z uczniami: jak dzieci i młodzież rozumieją swoją przynależeć do wspólnoty kaszubskiej. Co dla młodych ludzi, od których zależy trwanie języka kaszubskiego znaczą słowa: Jô jem Kaszëba.

Praca plastyczna lub graficzna powinna mieć formę plakatu zachęcającego do udziału osób uprawionych w spisie i zadeklarowania swojej przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz mówienia w języku kaszubskim.

Spisuję się bo… Kaszuby to moje miejsce na ziemi, to mój kaszëbsczi jãzëk, to wyjątkowa kultura, tradycja, literatura, to sport, to prężnie rozwijający się region, to aktywne miejsce na ziemi…

Niech w tych dyskusjach, rozmowach drogowskazem będą słowa wiersza Franciszka Sędzickiego Jestem Kaszubą:

 

Tam, gdzie Bałtyku szumią jasne wody,
Gdzie w skromnej chatce ma kolebka stała,
Gdzie nad Wierzycą kaszubskie zagrody,
Tam w ojców wierze mnie matka chowała.
I rzekła do mnie: O synu kochanie.

Kto Kaszubą rodem – Kaszubą zostanie!

Tam, gdzie bałtyckie szare sterczą góry,
Gdzie kręta Wisła w polskie morze płynie,
Gdzie dziwną mową szumią stare bory.
Gdzie lud z skromności i stałości słynie –
Tam ma ojczyzna, Kaszuby kochane!

Jam Kaszubą rodem – Kaszubą zostanę

Jestem Kaszubą! Polska matką moją!
Kocham ją całym mym sercem i duszą,
Póki Kaszuby czczą ojczyznę swoją,
Darmo się wrodzy o jej zgubę kuszą.
Jednak i Kaszub kochać nie przestanę.
Bom Kaszubą rodem – Kaszubą zostanę!

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to ważne wydarzenie dla społeczności kaszubskiej
, ponieważ jest to jedyny sposób na ustalenie urzędowej liczby osób deklarujących swoją przynależność do kaszubskiej wspólnoty oraz ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim w kontaktach domowych.
Głównym celem konkursu jest pobudzanie świadomości regionalnej: kaszubskiej wspólnoty, poszerzanie wiedzy o małej ojczyźnie, integracja dzieci i młodzieży interesującej się swoim regionem. Organizatorzy konkursu zwracają także uwagę na propagowanie i rozwój sportu oraz aktywności fizycznej. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczący się języka kaszubskiego w następujących kategoriach:

 

I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej  (technika pracy  – praca plastyczna)
II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej  (technika pracy  – praca plastyczna lub praca graficzna)
III kategoria – klasy VII-VIII szkoły  (technika pracy  – praca plastyczna lub praca graficzna)
IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe  (technika pracy  – praca plastyczna lub praca graficzna)

 

Prace plastyczne
należy nadsyłać do 20 maja 2021 r. na adres Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

ul. Straganiarska 20-23, 80-387 Gdańsk.

Prace graficzne należy przesłać do 20 maja 2021 r. w formacie pdf/ jpg na adres mailowy edukacja@kaszubi.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie oraz na stronach internetowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego www.kaszubi.pl oraz Stowarzyszenia Trefl Pomorze www.teflpomorze.pl

 

Organizatorzy:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Trefl Pomorze

 

*********
Szanowni Nauczyciele,
zwracamy się do Was z prośbą o przeprowadzenie w ramach zajęć z języka kaszubskiego lekcji o spisie powszechnym. W załączeniu przesyłamy propozycję scenariusza takiej właśnie, poświęconej spisowi, lekcji autorstwa Aleksandry Dzięcięlskiej-Jasnoch, zatytułowanej Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 – òbëwatelskô ùczba dlô młodszych i sztarszich. Spisowe kolejne dwie propozycje scenariuszy lekcji  znajdziecie Państwo  również w majowym i czerwcowym  numerze miesięcznika „Pomerania”, w dodatku edukacyjnym „Najô Ùczba”. Liczymy, że dzięki przeprowadzonym lekcjom zachęcą Państwo do zadeklarowania przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej zarówno rodziców jak i całe rodziny dzieci uczących się jedynego języka regionalnego w Polsce.

REGULAMIN 2021 KONKURS PLASTYCZNY TREFL ZKP

Scenariusz lekcji o spisie

 

Możesz również polubić…