Próbny egzamin maturalny

W przyszłym tygodniu przystępujemy do próbnego egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE. Egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. angielski)  przeprowadzamy stacjonarnie na sali gimnastycznej – oczywiście z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, dystans). Poniżej harmonogram matur na poziomie podstawowym oraz skład komisji.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

03.03.2021 r. , GODZ. 9.00 – 12.00 – JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

 

lekcja zespół nadzorujący
2 Z. Rafiński, W. Narloch
3 Z. Rafiński, W. Narloch
4 A.Piotrowska, K. Sękielewski
5 A.Piotrowska, K. Sękielewski

 

04.03.2021 r., GODZ. 9.00 – 12.00 – MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

 

lekcja zespół nadzorujący
2 P. Grzywacz, H. Kucharski
3 P. Grzywacz, S. Rudzińska
4 B. Drelak, H. Kucharski
5 B. Drelak, H. Kucharski

 

05.03.2021 r., GODZ. 9.00 – 11.00 – JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

 

lekcja zespół nadzorujący
2 K. Sękielewski, A. Piotrowska
3 K. Sękielewski, A. Piotrowska
4 S. Słomińska, E. Szpręga

Matury na poziomie rozszerzonym przeprowadzamy zdalnie. Uczniowie przesyłają wypełnione arkusze tego dnia, na który zaplanowany jest egzamin z danego przedmiotu. Arkusze na poziomie rozszerzonym uczeń rozwiązuje po lekcjach, aby móc wziąć udział w swoich planowych lekcjach. Arkusze na poziomie rozszerzonym publikowane będą na stronie internetowej naszej szkoły, ale dostępne będą również na stronie CKE, OKE oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu. Sposób przesyłania odpowiedzi – podobnie jak w przypadku poprzedniej próbnej matury- nauczyciel ustala z uczniami.

Chciałabym przypomnieć, że  w 2021 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Te arkusze uwzględniają zmiany w wymaganiach na tegorocznym egzaminie maturalnym.

Poniżej harmonogram matur na poziomie rozszerzonym:

08.03.2021 r – JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

09.03.2021 r. – JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

10.03.2021 r. – MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

11.03.2021 r. – BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

                         INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

12.03.2021 r. – CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

                         WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

15.03.2021 r. – HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

                          FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY

16.03.2021 r. – GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY

Życzę powodzenia!

 

Możesz również polubić…