MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Cóż to za smutna epoka,
w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie.

Albert Einstein

 

16 listopada obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Proklamowano go rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1995 roku.
Idea Dnia Tolerancji zrodziła się w roku 1995 podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto „Deklarację dotyczącą zasad tolerancji”, w której napisano m.in.: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja – cnota, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
Zgodnie z Deklaracją, podstawy tolerancji stanowią:
– respektowanie praw i wolności innych;
– uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi;
– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
– otwarcie na myśli i filozofię innych, nieodrzucanie nieznanego;
– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Inicjatywa  ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, rasizmu i antysemityzmu. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie niebezpieczeństwa skutków, które z sobą niesie i wypracowywanie praktycznych wskazówek dla rządów, instytucji publicznych i środowisk naukowych jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i nietolerancji.

źródło: http://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/16-listopada-miedzynarodowy-dzien-tolerancji

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku włączyli się aktywnie w świętowanie tego dnia. Młodzież z klasy Ib, profil psychologiczno-pedagogiczny, podczas lekcji wychowawczej, przygotowali plakaty, na których zamieścili hasła głoszące, że tolerancja to życzliwość, akceptacja, dobroć, szacunek, zrozumienie, pomoc, otwartość, wyrozumiałość. Polega na szanowaniu różnorodności kultur, cudzych uczuć, poglądów, wierzeń, obyczajów i postępowania. Wymaga otwartości na różnorodność. Społeczność naszego LO zwróciła uwagę, że tolerancja jest niezbędnym elementem zachowania pokoju na świecie. Przy wejściu do szkoły ustawiliśmy drzewko, na którym chętne osoby zawiesiły łapki z napisem czym, zdaniem jej/jego, jest tolerancja. Po licznych rozmowach i przemyśleniach zgodziliśmy się ze słowami św. Tomasza z Akwinu: „Musimy kochać zarówno tych, których poglądy podzielamy, jak i tych, z którymi się nie zgadzamy. I jedni i drudzy bowiem trudzili się, szukając prawdy, i jedni, i drudzy pomagali nam ją znaleźć.”

Pamiętajmy też o tym, że tolerancja nie oznacza akceptacji (por. łac. acceptatio – przyjmować, sprzyjać) czyjegoś zachowania czy poglądów. Wręcz przeciwnie, tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się one nie podobają. Nie musimy, ba! nie możemy akceptować chamstwa, braku kultury czy bullyingu.

Urszula Wojak

 

Możesz również polubić…