Spotkanie psychologicznych z koordynatorem profilaktyki rodzinnej w Czersku

W marcu klasy pedagogiczno-psychologiczne uczestniczyły w spotkaniu z panią Agnieszką Czapiewską – koordynatorem Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Czersku. Pani Agnieszka przybliżyła licealistom zadania, cele i realizowane projekty w ramach działań ośrodka. Przedstawiła drogę kierowania osób uzależnionych i współuzależnionych na różne formy leczenia. Omówiła procedurę Niebieskiej Karty, kto pomaga osobom dotkniętym przemocą. Zajęcia, mimo że odbyły się online, były interesujące i wprowadziły nową wiedzę. Dziękujemy za spotkanie!

Możesz również polubić…