Matura próbna – informacja

Drodzy Maturzyści,

w dniach 21.01. – 29.01.2021 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich.

Egzamin próbny przeprowadzany jest on-line. Testy publikowane będą na stronie internetowej naszej szkoły. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin uczeń zobowiązany jest odesłać odpowiedzi do swojego nauczyciela (w sposób ustalony przez nauczyciela z uczniami: Teams, e-mail, e-dziennik). Każdy uczeń zobowiązany jest przystąpić do egzaminu próbnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Przystąpienie do matury próbnej z przedmiotów na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowe, ale zachęcam do sprawdzenia swoich umiejętności z przedmiotów deklarowanych na majowym egzaminie maturalnym.

Matury próbne nie będą oceniane oceną szkolną. Uzyskany przez Was wynik procentowy ma być informacją zwrotną o stanie wiedzy i umiejętności na trzy miesiące przed egzaminem maturalnym i pomóc w skutecznym przygotowaniu się do niego. Apeluję o samodzielną pracę z arkuszem, aby uzyskana informacja zwrotna była rzetelna.

Do próbnego egzaminu maturalnego przystępujemy według poniższego harmonogramu:

 

przedmiot termin godzina
Język polski – PP 21.01.2021 r. godz. 9.00
Biologia – PR 21.01.2021 r. godz. 14.00
Matematyka – PP 22.01.2021 r. godz. 9.00
Historia – PR 22.01.2021 r. godz. 14.00
Język angielski 25.01.2021 r. godz. 9.00
Język angielski – PR 25.01.2021 r. godz. 14.00
Język polski – PR 26.01.2021 r. godz. 9.00
Chemia – PR 26.01.2021 r. godz. 14.00
Matematyka – PR 27.01.2021 r. godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie – PR 27.01.2021 r. godz. 14.00
Geografia – PR 28.01.2021 r. godz. 9.00
Fizyka – PR 28.01.2021 r. godz. 14.00
Język niemiecki – PR 29.01.2021 r. godz. 9.00

Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w lekcjach według obowiązującego planu lekcji (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na egzamin próbny).

Życzę wszystkim powodzenia!

Sabina Słomińska

Możesz również polubić…