Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

„Przeciętny nauczyciel –  mówi.
Dobry – wyjaśnia.
Znakomity nauczyciel – daje przykład.
Ale ten wielki – inspiruje

William Arthur Ward

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola
w Czersku!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu podziękowania za całokształt pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz administracyjno-obsługowej.
Wykonujemy trudną, ale zaszczytną pracę – naszą misją jest pomagać rozwijać się naszym uczniom, osiągać przez nich małe i większe sukcesy, pomagać im nabywać wiedzę, jak również uczyć otwartości na drugiego człowieka, dzielić się radością i smutkiem.

Za to, że jesteście Państwo z uczniami nie tylko w ich dobrych, ale i nierzadko tych trudnych chwilach, za to że mobilizujecie ich do podjęcia trudu pokonywania życiowych przeszkód, za to wszystko w tym szczególnym dniu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dalszej owocnej pracy i nieustającej pasji towarzyszącej wykonywanej pracy.

Wam, Drodzy Uczniowie, życzę takich nauczycieli, za którymi chce się podążać, by Was inspirowali do odkrywania świata. Chciałabym, abyście w każdym nauczycielu dostrzegli tę iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za dotychczasowy wkład pracy i troskę o naszą szkołę, za ład i porządek.

Wszystkim dziękuję za miłą atmosferę i życzę nam, by szkoła była miejscem realizacji pasji i inspirowała nas do robienia rzeczy wielkich.

 

Sabina Słomińska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Wincentego Pola w Czersku

Możesz również polubić…