Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór świadectw maturalnych. 

Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych związanych z epidemią – maseczki i dystans społeczny.

Możesz również polubić…