Rekrutacja – oferta

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W LICEUM W CZERSKU?

Wybierz LO w Czersku – naprawdę warto!

W roku szkolnym 2022/2023 liceum oferuje trzy różne profile kształcenia: pedagogiczno- psychologiczny (jedyny w okolicy), profil matematyczno-geograficzny oraz ogólny.
LO w Czersku to szkoła z tradycjami, istnieje od niemal 70 lat. Budynek  został odnowiony,  pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. To szkoła blisko Ciebie, kameralna, bezpieczna, w której nikt nie pozostaje anonimowy. Zajęcia odbywają się jednozmianowo (od 8:00 do 14:50), prowadzone są w miłej atmosferze, dodatkowo organizowane są wycieczki, dni tematyczne, zajęcia pozalekcyjne i  spotkania ze znanymi ludźmi. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna, cechująca się umiejętnością współpracy i indywidualnym podejściem do ucznia, stosująca nowoczesne metody nauczania, dobrze przygotowująca do matury. Zdawalność egzaminu maturalnego jest na bardzo dobrym poziomie, a absolwenci naszej szkoły dostają się na wymarzone i atrakcyjne kierunki studiów. Wychowankowie LO w Czersku osiągają liczne sukcesy!

 

 

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki
i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów:

pedagogika i psychologia różnych specjalności, fizjoterapia, logopedia, politologia, socjologia, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, elektrokardiologia, audiofonologia, kosmetologia, analityka medyczna, optyka, ratownictwo medyczne, turystyka.

 

PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy informatyki.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej
i Uniwersytetu Gdańskiego, zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki, spotkanie z podróżnikami oraz marsze na orientację. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia wyższe.

Sugerowane kierunki studiów: mechanika, mechatronika, zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, inżynieria, informatyka, budownictwo, architektura krajobrazu i inne kierunki politechniczne,

 

PROFIL OGÓLNY

Przedmioty wiodące: język polski, matematyka, język obcy.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego, wyjazdy do kina, teatru, współpraca z uczelniami wyższymi w ramach
warsztatów i pokazów. Oferta skierowana jest do osób, które nie mają
sprecyzowanych planów na etapie ukończenia szkoły podstawowej.
Klasa ta oferuje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez rozszerzenie
obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Sugerowane kierunku studiów: amerykanistyka, filologia, logopedia, skandynawistyka,
bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, pedagogika, administracja, prawo, kryminologia,
zarządzanie.

 

DODATKOWA OFERTA SZKOŁY

Szkoła przygotowuje do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach:

 

 • przedmiotowych (matematycznych, polonistycznych, językowych, fizycznych, biologicznych, geograficznych, historycznych i in.);

 

 • sportowych (lekkoatletycznych, strzeleckich. szermierki i in.);
 • „Savoir-vivre na co dzień”;

 

Szkoła organizuje:

 • Turniej interdyscyplinarny „Mecz-Pol” dla szkół podstawowych;
 • „Dzień chemii”;
 • „Dzień z Nauką”;
 • „Dzień z psychologią”;
 • Akcja krwiodawstwa”.

Szkoła współorganizuje:

 • Targi Edukacyjne „Akademus”;
 • Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;

 

 

DODATKOWE ZAJĘCIA:

 • fotograficzne, mechatroniczne, strzeleckie, zajęcia praktyczne z dziećmi w przedszkolu, SKS, Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, szermierka Go- Now
  i szermierka sportowa), Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjne, wieczory filmowe, pomoc przedmedyczna, samoobrona i strefa międzynarodowa (zajęcia kulturowe).

 

 

Szkoła oferuje również: pomoc pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.