Rekrutacja – oferta

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W LICEUM W CZERSKU?

Wybierz LO w Czersku – naprawdę warto!

W roku szkolnym 2021/2022 liceum oferuje trzy różne profile kształcenia: matematyczno-geograficzny, humanistyczny oraz – jako jedyne w okolicy – profil pedagogiczno- psychologiczny. LO w Czersku to szkoła
z tradycjami, istnieje od niemal 70 lat. Budynek  został odnowiony,  pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. To szkoła blisko Ciebie, kameralna, bezpieczna, w której nikt nie pozostaje anonimowy. Zajęcia odbywają się jednozmianowo (od 8:00 do 14:50), prowadzone są w miłej atmosferze, dodatkowo organizowane są wycieczki, dni tematyczne, zajęcia pozalekcyjne i  spotkania ze znanymi ludźmi. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna, cechująca się umiejętnością współpracy i indywidualnym podejściem do ucznia, stosująca nowoczesne metody nauczania, dobrze przygotowująca do matury. Zdawalność egzaminu maturalnego jest na bardzo dobrym poziomie, a absolwenci naszej szkoły dostają się na wymarzone
i atrakcyjne kierunki studiów. Wychowankowie LO w Czersku osiągają liczne sukcesy!

 

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki
i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychodietetyka, fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, politologia, socjologia.

 

PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy informatyki.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej
i Uniwersytetu Gdańskiego, zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki, spotkanie z podróżnikami oraz marsze na orientację. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia wyższe.

Sugerowane kierunki studiów: mechanika, mechatronika, zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, inżynieria, informatyka, budownictwo, architektura krajobrazu i inne kierunki politechniczne,

 

PROFIL HUMANISTYCZNY Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA

Przedmioty wiodące: język polski, historia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: edukacja medialna.

Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, warsztaty dziennikarskie, literackie i fotograficzne, prowadzenie blogów, vlogów, gazety internetowej, tworzenie tekstów reklamowych, udział w spotkaniach poetyckich, Dyskusyjnych Klubach Książki i Klubie Filmowym.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, architektura danych, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.

 

DODATKOWA OFERTA SZKOŁY

Szkoła przygotowuje do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach:

 • przedmiotowych (matematycznych, polonistycznych, językowych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, geograficznych, historycznych i in.);
 • sportowych (lekkoatletycznych, strzeleckich. szermierki i in.);
 • „Savoir-vivre na co dzień”;

Szkoła organizuje:

 • Olimpiadę mediewistyczną;
 • Turniej interdyscyplinarny „Mecz-Pol” dla szkół podstawowych;
 • „Dzień chemii”;
 • „Dzień z Nauką”;
 • „Dzień z psychologią”;
 • Akcja krwiodawstwa”.

Szkoła współorganizuje:

 • Targi Edukacyjne „Akademus”;
 • Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;

 

DODATKOWE ZAJĘCIA:

 • chemiczne, fotograficzne, mechatroniczne, strzeleckie, zajęcia praktyczne z dziećmi w przedszkolu, SKS, Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, szermierka Go-Now i szermierka sportowa), pomoc przedmedyczna i samoobrona.

 

Szkoła oferuje również: pomoc pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.