Plan lekcji
K.Chmielewska (KC) E.Bielińska (EB) A.Chmielecka (AC)
B.Drelak (DR) A.Dzięcielska-Jasnoch (AD) J.Fidurska (JF)
A.Gołębiowska (GE) M.Gruchała (GM) A.Grzonka (GN)
P.Grzywacz (PG) M.Hohmann-Jelińska (MH) D.Klajst (KL)
H.Kucharski (HK) R.Literski (RL) W.Narloch (NG)
A.Piotrowska (AP) R.Pruszak (PR) Z.Rafiński (ZR)
S.Rudzińska (RS) K.Sękielewski (KS) S.Słomińska (SU)
V.Słomińska-Bławat (VS) M.Socha (SL) E.Szpręga (ES)
M.Szulc (SZ) J.Tyszko (JT) M.Warsińska (MK)
U.Wojak (WU)