Konkurs Po Morskie Żagle Wiedzy

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat, do udziału w Konkursie Po Morskie Żagle Wiedzy w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne.

Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym:

 1. film:
  1. będzie odnosił się do jednego z następujących obszarów tematycznych:

·   aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne);

·   jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie, itp.);

·   zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);

·   ludzie morza – ich pasje i dokonania;

·   kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;

  1. będzie trwał: od 1,5 do 2 minut;
  2. zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link;
 1. opis:
  1. będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego;
  2. będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami.

Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w rejsie wymaga od uczestnika posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez elektroniczny formularz w terminie do 20 lutego 2023 r. dostępnym pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/998193?newtest=Y&lang=pl

Do wypełnienia elektronicznego formularza potrzebne będą następujące informacje:

 • imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu;
 • nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu;
 • wybrany obszar tematyczny;
 • link do filmu;
 • opis.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie dokumentów uczestnika projektu oraz oświadczenia dotyczącego zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu wraz z opisem zgłoszonych w Konkursie do 20 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

„Po Morskie Żagle Wiedzy”

Załączniki:

 1. regulamin konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne,
  1. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  2. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  3. zakres danych uczestnika projektu,
  4. deklaracja udziału w projekcie,
  5. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Więcej informacji dostępne jest na stronach: https://pomorskie.eu/nagraj-film-i-wygraj-udzial-w-dalekomorskim-rejsie-konkurs-po-morskie-zagle-wiedzy/ oraz https://des.pomorskie.eu/2023/01/27/konkurs-po-morskie-zagle-wiedzy/

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:

Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 426, e-mail: kargulewicz@pomorskie.eu

Joanna Bajor, tel. 58 32 68 742, e-mail: j.bajor@pomorskie.eu

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

Z poważaniem

Piotr Celmer

Departament Edukacji i Sportu

tel. 58 32 68 425

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *