Próbny egzamin maturalny – marzec 2021 r.

Arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym dostępne będą pod adresem https://cke.gov.pl/
Przypominam harmonogram matur próbnych na poziomie rozszerzonym:
08.03.2021 r – JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY
09.03.2021 r. – JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY
10.03.2021 r. – MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY
11.03.2021 r. – BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY
INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY
12.03.2021 r. – CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY
15.03.2021 r. – HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY
FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY
16.03.2021 r. – GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY
Matury na poziomie rozszerzonym przeprowadzamy zdalnie. Uczniowie przesyłają wypełnione arkusze tego dnia, na który zaplanowany jest egzamin z danego przedmiotu (sposób przesyłania odpowiedzi nauczyciel ustala z uczniami). Arkusze na poziomie rozszerzonym rozwiązujemy po lekcjach, aby móc wziąć udział w swoich planowych zajęciach.
Życzę powodzenia!
Sabina Słomińska

Możesz również polubić…