Pierwsza pomoc – wywiad z panią Urszulą Wojak

– Co to jest pierwsza pomoc?

– Powołując się na ustawę z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia w tym również z wykorzystywaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

-W jakich sytuacjach udziela się pierwszej pomocy?

– Jeżeli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstaniem ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy.

-Jak będzie przebiegał pokaz pierwszej pomocy podczas Święta Szkoły?

– Na część związaną z pierwszą pomocą w czasie obchodów Święta Szkoły zaplanowano jedynie 15 minut, dlatego postanowiliśmy wykonać pokaz przy udziale zaproszonego gościa Pana Jakuba Pruskiego z OSP w Czersku, który użyczy nam fantom, ponieważ my jako szkoła, niestety do tej pory, dysponujemy tylko jednym fantomem. Również dzięki uprzejmości OSP w Karsinie będziemy mogli wykorzystać jeszcze jeden fantom podczas tego pokazu. Razem będą trzy stanowiska, na których przeprowadzona będzie Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO). Pokażemy także, w jaki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zaprezentujemy pozycję bezpieczną (w miarę możliwości czasowych).

– Do czego jest potrzebna wiedza na temat pierwszej pomocy?

– Młody człowiek zarówno w szkole, jak i poza nią, będąc świadkiem czy też uczestnikiem zdarzenia stwarzającego możliwość zagrożenia życia powinien posiadać umiejętności prawidłowego przeprowadzenia pomocy przedmedycznej. Udzielenie pomocy osobie poszkodowanej jest naszym moralnym i obywatelskim obowiązkiem, o czym zresztą mówi 162. paragraf 1 kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega każe pozbawienia wolności do lat 3.” Za nieudzielenie pomocy grozi więc odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności. Pozbawiając pomocy osobę poszkodowaną, możemy narazić ją na niebezpieczeństwo związane z utratą zdrowia lub życia, dlatego też ta wiedza jest bardzo potrzebna i może przydać się w przyszłości.

-Kto będzie prezentował pokaz pierwszej pomocy?

-Pokaz pierwszej pomocy prezentował będzie (jak już wspomniałam wcześniej) Pan Jakub Pruski z OSP w Czersku oraz uczniowie z klasy 3 o profilu mundurowym.

Marta Ebertowska
Kajetan Pastwa

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *